O Państwowym Instytucie Nauczycielskim

W grudniu 1921 roku Piotr Bańkowski podjął decyzję, która miała niezwykle istotny wpływ na rozwój jego kariery zawodowej. Po zaledwie trzech latach pobytu opuścił Lublin, w którym pracował jako archiwista i wykładał historię literatury na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim[1].                         
Jego nowym miejscem zamieszkania stała się Warszawa. W stolicy kontynuował swoją działalność dydaktyczną, zatrudniając się w Państwowym Instytucie Nauczycielskim – świeżo powołanym przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. PIN miał stanowić kuźnię przyszłych kadr polskiego systemu oświaty. Słuchacze mogli bezpłatnie uzyskać m.in. kwalifikacje do nauczania w szkołach średnich lub seminariach nauczycielskich[2]. Projekt PIN został opracowany przez ikonę polskiej pedagogiki – Marię Grzegorzewską oraz Władysława Radwana. Uczelnia wprowadzała zupełnie nowe standardy w zakresie jakości kształcenia pedagogów w okresie międzywojennym[3]. Państwowy Instytut Nauczycielski funkcjonuje właściwie do dziś, choć przez dekady przeszedł liczne zmiany organizacyjne. Obecnie nosi on nazwę Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej[4].
Piotr Bańkowski otrzymał od uczestników prowadzonych przez niego zajęć album z fotografiami niektórych słuchaczy i pracowników PIN (w ramach podziękowania za naukę oraz jako prezent z okazji imienin profesora). Według informacji umieszczonej w albumie część z osób widniejących na zdjęciach zebrała się ponownie po 44 latach w mieszkaniu Piotra Bańkowskiego. Tam wspominali dawne lata oraz kolegów i koleżanki, którym nie było dane dożyć ponownego spotkania.

[1] Lewandowska M., Piotr Bańkowski – Zarys biografii, w: Gnatowski M. (red.), Piotr Bańkowski (1885-1976), Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów i Wydawnictwo Rewers, Białystok 1991, s. 9-10.
[2] https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ru/zespol/-/zespol/96505
[3] Domański F., Państwowy Instytut Nauczycielski z lat 1930-1935 i jego zadania, w: Wroczyński R. (red.), Maria Grzegorzewska. Materiały z sesji naukowej – 7.XI.1969 r., Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 1972, s. 112
[4] http://www.aps.edu.pl/uczelnia/historia-uczelni

Artykuł dotyczy eksponatu:

pin_miniatura